Specializace

Vy máte rizika, my dodáme řešení.

Pojistně technické analýzy rizik
Tvorba a umístění pojistných smluv u bonitních pojistitelů
Správa pojistných smluv a inkaso pojistného pro pojistitele
Poradenství v souvislosti s uzavřenými smlouvami
Likvidace pojistných událostí, jejich evidence a zpracování informací o škodním průběhu
Prevenční a osvětová činnost pro klienta v návaznosti na jeho škodní průběh
Příprava manuálů o pojištění, školení pro klienty
Aktuální informace o vývoji a změnách na pojistném trhu
Sledování legislativních změn 

 

Pojistné produkty

 • Skupinová pojištění
 • Pojištění majetkových rizik a přerušení provozu
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění stavebně montážní
 • Pojištění odpovědnostních rizik
 • Pojištění finančních a profesních rizik
 • Pojištění enviromentálních rizik
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Komplexní pojištění vozidel
 • Pojištění pohledávek a záruk
 • Pojištění transakčních rizik
  a další dle potřeby klienta…

Dobře sjednané pojištění je důležité.